Unesite frazu za pretragu

Studija Positive (IBCSG 48-14/BIG 8-13): Trudnoća nakon dijagnoze raka dojke

Rak dojke je najučestaliji malignitet u žena. Prognoza i lečenje zavise od mnogih faktora, a jedan od najvažnijih je biološki podtip tumora. Najučestaliji podtip raka dojke je onaj koji sadrži u višku receptore za hormone (estrogen i porgesteron), HR-pozitivni podtip, koji se leči hormonskom terapijom (blokira dejstvo estrogena). Od svih žena kod kojih se dijagnostikuje rak dojke, manje od 10% je mlađe od 40 godina. Neke od ovih žena još nisu završile svoje planove o ostvarivanju materinstva. Danas postoje veoma pouzdani podaci da trudnoća ne povećava rizik od povratka bolesti kod žena koje su operisane zbog raka dojke, čak i ako se radilo o HR-pozitivnim tumorima. Međutim, primena hormonske terapije koja smanjuje rizik od povratka raka dojke traje 5 i 10 godina od operacije, što smanjuje šanse ovih mladih žena za rađanjem. Kako su dosadašnji podaci dobijeni iz retrospektivnih analiza, Internacionalna grupa za istražiivanje raka dojke (International breast cancer study group – IBCSG) dizajnirala je prospektivnu POSITIVE studiju (IBCSG 48-14/BIG 8-13) čiji je cilj da ispita da li je bezbedno da se nakon 18 do 30 meseci redovne primene adjuvantne hormonske terapije posle operacije, privremeno prekine njena primena da bi se omogućilo začeće i trudnoća, a da se nakon porođaja i perioda dojenja nastavi sa primenom adjuvantnog lečenja prema protokolima za lečenje raka dojke. Studija se izvodi u oko 150 onkoloških centara u 20 zemalja, uključujući Evropu, Severnu Ameriku, Australiju, Južnu Koreju i Izrael. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije (IORS) uključen je u ovo istraživanje od aprila 2017. godine.

IBCSG je u saradnji sa Udruženjem pacijenata Južne Švajcarske (“Anna dai Capelli Corti”) napravila video sa ciljem da se podigne svest naučne zajednice i pacijenata o sprovođenju ove važne kontrolisane kliničke studije i da skrene pažnju zdravstvenih radnika na problem koji je jedinstven za ovu populaciju žena, kao što je očuvanje plodnosti i mogućnost rađanja. U videu učestvuju dve žene koje su se uključile u studiju, zatim dr Olivia Pagani i dr Fedro Pecatori, eksperti u lečenju raka dojke i članovi Naučnog odbora Postiive studije i dr Gabriela Bianchi, psiho-onkološkinja.

Prevod sa engleskog na srpski jezik: Dr Ivana Minić, Dr Snežana Šušnjar, Milica Konstantinović master profesor jezika i književnosti.