Unesite frazu za pretragu

Evropa Dona Srbija je osnovana decembra 2016. godine. Ciljevi osnivanja organizacije su da se poboljšaju uslovi edukacije žena o zdravlju dojki, značaju ranog otkrivanja i sprečavanja pojave raka dojke, zalaganju za poboljšanje kvaliteta lečenja i rehabilitacije obolelih kao i zagovaranje jednakih prava i mogućnosti lečenja za sve obolele u institucijama države i zdravstvenom sistemu.

Marta 2017. godine EVROPA DONA SRBIJA
je postala članica EUROPA DONNA KOALICIJE.
Pogledajte
  Organizacija se zalaže i radi na:
 • Promovisanju i unapređivanju svesti žena o značaju zdravlja dojki i važnost prevencije kroz redovne, periodične i organizovane preglede.
 • Promovisanju, širenju i razmeni postijećih činjenica i najnovijih informacija ranom otkrivanju i raku dojke.
 • Promovisanju savremenog lečenja i važnosti obezbeđivanja kvalitetne nege tokom i nakon lečenja.
 • Obezbeđivanju da sve žene u potpunosti razumeju predložene mogućnosti lečenja, uključujući i učestvovanje u kliničkim istraživanjima, kao i njihovo pravo na drugo mišljenje.
 • Zalaganju za poštovanje principa jednakosti i dostupnosti zdravstvenih usluga svim obolelim od raka dojke.
 • Ostvarivanju saradnje sa istim i sličnim organizacijama u zemlji, regionu i Evropi koja se bave zdravljem dojke i podrškom obolelima od raka dojke.
  Sve donacije koje će pomoći radu organizacije Evropa Dona Srbija možete uplatiti na naš račun:
 • EVROPA DONA SRBIJA
 • Račun broj: 160-464511-45
 • Banca Intesa ad Beograd

Na čemu Vam od srca zahvaljujemo!

Preuzmite "Breast Test" aplikaciju

za iPhone: po otvaranju aplikacije izaberite srpski jezik

za Android i Windows: podesite jezik na telefonu na srpski, da bi se sadržaj aplikacije prikazao na srpskom