Unesite frazu za pretragu

Istorija i ciljevi EUROPA DONNE

Istorija EUROPA DONNE

1993. godine na Onkološkom institutu u Milanu, Italija prof. dr Umberto Veronese osniva Evropsku koaliciju EUROPA DONNA s primarnim ciljem da se mobiliše podrška evropskim ženama za bolju edukaciju o raku dojke, za odgovarajući sistematski pregled ("screening"), optimalno lečenje i brigu, kao i povećavanje fondova za istraživanje raka dojke.

EUROPA DONNA – Evropska koalicija protiv raka dojke je nezavisna, neprofitna organizacija čiji su članovi grupe i podružnice iz zemalja širom Evrope, koja radi na podizanju svesti žena Evrope o raku dojke, promoviše edukaciju, rano otkrivanje, optimalno lečenje, medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju, palijativno zbrinjavanje kao i na povećanju sredstava za istraživanje same bolesti.

Deset ciljeva i zadataka EUROPA DONNE:
  • Promovisati širenje, razmenu činjenica i najnovijih informacija o raku dojke širom Evrope.
  • Promovisati i unapređivati svest žena o zdravlju dojki.
  • Naglašavati potrebu za odgovarajućim organizovanim pregledima i ranim otkrivanjem raka dojke.
  • Promovisati optimalno lečenje.
  • Isticati važnost obezbeđivanja kvalitetne nege tokom lečenja i nakon lečenja.
  • Zauzimati se za odgovarajuću obuku zdravstvenih profesionalaca.
  • Raspoznavati dobru praksu i podsticati njen razvoj.
  • Podsticati redovnu procenu kvaliteta medicinske opreme.
  • Osigurati da sve žene u potpunosti razumeju sve predložene mogućnosti lečenja, uključujući i učestvovanje u kliničkim istraživanjima, kao i njihovo pravo na drugo mišljenje.
  • Promovisati napredovanje u istraživanju raka dojke.