Unesite frazu za pretragu

Drugi balkanski sastanak predstavnika organizacija pacijenata o raku dojke – Skoplje 2022

U Skoplju je od 03.06.2022. do 05.08.2022. godine održan Drugi balkanski sastanak predstavnika organizacija pacijenata o raku dojke u organizaciji Nacionalnog udruženja za borbu protiv raka "BORKA" iz Skoplja. Evropa dona Srbiju predstavljala je Slavica Simić.

Na satanku su, osim Severne Makedonije i Srbije, bile zastupljene predstavnice organizacija iz regiona – Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije, Albanije i sa Kosova i Metohije.

Osnovna tema je bila ‘Zajednički pristup za obezbeđivanje jednakog pristupa prevenciji, lečenju iI tretmanu raka dojke’. Predstavnica EDS izvestila je o stanju ovih aspekata u Srbiji i učestvovala u kreiranju budućih zajedničkih platformi i aktivnosti. Jedna od tih je i potpisivanje memorandum o međusobnoj saradnji organizacija, predstavnica regionalnih zemalja. Organizacije će potpisati memorandum nakon inicijative ‘Borke’ koju će ga proslediti prisutnim organizacijama .