Unesite frazu za pretragu

Mamografska snimanja u romskoj zajednici u Srbiji - oktobar 2022. godine

Projekat regionalne saradnje koji je uključivao mamografska snimanja u Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u Srbiji, sproveden je u Srbiji u romskoj zajednici u regionu Beograda. Za romsku zajednicu smo se odlučili da bismo akciju koja uključuje relativno mali broj mamografija sproveli u homogenoj zajednici koja je sa druge strane vulnerabilna i ima potrebu za zdravstvenim pregledima. Uključena je ukupno 51 Romkinja starosti 40+ godina (opseg godina 40-73 godine, medijana 52 godine). Nasuprot zvaničnom skriningu za karcinom dojke koji se sprovodi u Srbiji u starosnoj grupi 50+, odlučili smo se na granicu od 40+, obzirom da je prosečni životni vek Romkinja u Srbiji 48 godina. Program je realizovan u saradnji sa Romskim ženskim centrom Bibija. Zajedno sa njima, Evropa Dona Srbija je kroz pripremu plakata i informacija o značaju mamografije za zdravlje dojki, bila uključena u rad sa Romkinjama.

Mamografska snimanja su obavljena u Dijagnostičkom centru Medigroupa, Kneginje Zorke 25 u Beogradu. Digitalna mamografija koja je sprovedena u romskoj zajednici predstavlja metodu koja je preporučena za rano otkrivanje raka dojke u skladu sa Evropskim uputstvima za skrining i dijagnozu raka dojke.

Tokom snimanja, ženama romske nacionalnosti podeljen je letak "Zdravi načini života za vaše dojke" koji je Evropa Dona štampala povodom 15. oktobra, Dana zdravlja dojki.

Mamografska snimanja su sprovodjena tokom oktobra meseca 2022, internacionalnog meseca borbe protiv raka dojke i to: 15. oktobra (snimljeno 17 žena), 18. oktobra (snimljeno 14 žena), 22. oktobra (snimljeno 18 žena) i 27. oktobra (snimljene 2 žene).

Program mamografskih snimanja izazvao je adekvatan odziv u romskoj zajednici, što nam je omogućilo da ga realizujemo kako smo planirali. Tokom pripreme za mamografije došli smo do korisnih informacija, pre svega o potrebi edukacije žena u romskoj zajednici u odnosu na zdravlje dojki.

3 od 51 (6%) žene iz romske zajednice je po učinjenoj mamografiji upućeno kod onkološkog hirurga na dodatna ispitivanja zbog sumnje na malignitet. Kod 2 žene radilo se o nepalpabilnim lezijama. Zbog ovog podatka program mamografskih snimanja u romskoj zajednici je bio izuzetno koristan, jer je omogućio otkrivanje malih promena u dojkama tj. detekciju malgniteta u početnoj fazi.

Projekat regionalne saradnje finansiran je od strane Think Pink Europe sa sedištem u Briselu, Belgija.